Skip to Content

Draws of the MAPFRE MSV Life Women Knock Out

Draws of the MAPFRE MSV Life Women Knock Out
In fact the first semi-final, to be played this Sunday at 11am, will feature last year’s KO winners Hibernians against the reigning champions Starlites GiG whilst Luxol and ARMS Depiro were drawn up to play the second semi-final to be played also this Sunday but at 2.30pm.
 
Mr. Michael Galea, Chief Business Development Officer MAPFRE MSV Life addressed the press conference and said that this was the fifth year that the leading life insurer in Malta was sponsoring the Malta Women League and Knock-Out. 
 
“We are pleased to announce that this year also marks the first in a new three year agreement that MAPFRE MSV Life has entered into with the Malta Basketball Association through which it will be further supporting female basketball,” said Mr. Galea. “Through this sponsorship we are continuing to take an active role in supporting sport development in Malta.”
 
Mr. Galea said that sport is one of the areas that MAPFRE MSV Life actively supports, as part of its Community programme, in its efforts to play an active role within the communities in which MAPFRE MSV Life operates. 
 
He congratulated the Malta Basketball Association for its efforts to promote the game of basketball in Malta and for its success in upgrading the playing facilities as the latter allow for a much-improved experience for both the players as well as those who follow this popular sport.
 
The Malta Basketball Association president Paul Sultana also addressed the press conference and thanked MAPFRE MSV Life for their support to women basketball and stated that the women league has already set off and offered some interesting aspects although there might be further important add-ons in certain squads at the turn of the year resulting in a more hard fought campaign.
 
Sultana added that it is very encouraging to see most of the clubs utilising an increasing number of youngsters in the senior squads. Most of these young players are growing up fast both within their club’s structure and also following their experiences in European competitions with the national team.
 
In this regard, the MBA president added that talks are in place to engage a foreign coach whose job would be to oversee and direct the programme of the Malta Basketball Academy which however should be now led by a crop of promising young local coaches under the supervision of the same foreign coach.
 
At the end of the press conference, Mr Michael Galea unveiled the brand new logo, as per of a new branding campaign, for the MAPFRE MSV Life Women League.
 
Draws: MAPFRE MSV Life Knock Out Women
Sunday 1st December
11am:  Hibernians vs Starlites GiG
2.30pm: Luxol vs ARMS Depiro
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Il-poloz tal-MAPFRE MSV Life Knock Out tan-nisa
 
Il-poloz tas-semifinali tal-kompetizzjoni Knock Out MAPFRE MSV Life tan-nisa telghu illum wara nofsinhar waqt konferenza stampa gewwa ta Qali u laqqghu r-rivali Hibernians u Starlites Gig kontra xulxin.
 
Fil-fatt, fl-ewwel semifinali, li se tintlaghab nhar il-Hadd fil-11am, se jiffacjaw lil xulxin ir-rebbieha tan-KO sena ilu Hibernians kontra c-campjins renjanti Starlites GiG waqt li Luxol u ARMS Depiro jilghabu s-semifinali l-ohra li se tintlaghab fis-2.30pm ukoll il-hadd li gej.
 
Michael Galea, Chief Business Development Officer tal-isponsors ufficjali MAPFRE MSV Life qal li din hija l-hames sena li l-kumpanija ewlienija lokali tal-assikurazzjoni kienet qed tisponsorja kemm il-kampjonat lokali femminili kif ukoll il-kompetizzjoni Knock-Out.
 
“Ahna bi pjacir inhabbru li din is-sena timmarka wkoll l-ewwel wahda minn ftehim gdid mifrux fuq tliet snin li MAPFRE MSV Life ffirmat mal-Malta Basketball Association u permezz tieghu se nkunu qed inkomplu nghinu u nassistu l-basketball femminili” qal is-sur Galea. “Permezz ta’ dan l-isponsor ahna qed inkomplu wkoll niehdu rwol aktar attiv lejn ghall-aktar zvilupp sportiv f’pajjizna”.
 
Is-sur Galea qal li l-isport huwa wiehed mill-oqsma principali li MAPFRE MSV Life tghin b’mod attiv bhala parti mill-programm kommunitarju tal-kumpanija. Dan sabiex l-istess MAPFRE MSV Life, b’mod attiv, tghin fis-socjeta fejn topera.
 
Is-sur Galea fahhar lill-Malta Basketball Associaiton ghall-inizjattivi li qed tiehu biex izzid l-interess fil-loghba tal-basketball u ghall-immodernizzar tal-facilitajiet li qed iwasslu ghal esperjenza ahjar kemm ghal plejers kif ukoll dawk kollha li jsegwu dan l-isport popolari.
 
Il-president tal-Malta Basketball Assocaition Paul Sultana ndirizza wkoll il-konferenza stampa u rringrazzja lil MAPFRE MSV Life ghas-sapport taghhom lejn il-loghba femminili u kompla li fl-ewwel loghbiet tal-kampjonat diga wiehed seta jara xi aspetti nteressanti ghalkemm huwa mistenni li, specjalment wara l-bidu ta-sena l-gdida, jkun hemm xi zieda ta’ elementi f’certu skwadri u dan jista jaghmel l-istess kampjonat aktar missielet.
 
Sultana zied li huwa ferm inkorragganti li bosta mill-klabbs qed jaghmlu uzu minn numru dejjem aktar jikber ta’ zghazagh fl-iswadra principali taghhom. Hafna minn dawn iz-zghazagh qed jikbru ferm fil-loghba kemm mill-qalba tal-klabb taghhom stess kif ukollw ara l-esperjenzi varji li kellhom mat-timijiet nazjonali f’kampjonati Ewropej.
 
F’dan ir-rigward, il-president tal-MBA zied li hem tahdidiet ma’ kowc barrani biex jigi fostna u jkun inkaragat mit-tfassil u d-direzzjoni tal-Akkademja tal-basketball li pero se jkollha grupp ta’ kowcis promettenti lokali jmexxu s-sessjonijiet dejjem that id-direzzjoni tal-kowc barrani.
 
Fi tmiem il-konferenza, is-sur Michael Galea nieda l-logo l-gdid, bhala parti minn sforz gdid ta’ branding, ghall-kampjonat tan-nisa MAPFRE MSV Life.
 
Poloz: MAPFRE MSV Life Knock Out Nisa
Il-Hadd 1 ta’ Dicembru
11am:  Hibernians vs Starlites GiG
2.30pm: Luxol vs ARMS Depiro
Back to top